Thai  Thai

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอนเมืองหมอก 3 ฤดู
- ฤดูหนาว หมอกน้ำค้างในฤดูหนาว
- ฤดูร้อน หมอกควัน จากการเผ่าไร่เกษตรและไฟป่าในฤดูร้อน
- ฤดูร้อน หมอกสายฝนในฤดูฝน
- ความงดงามเหล่านี้ไม่เพียงประทับใจชาวไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติยังนิยมแบกเป้ เช่ารถมอเตอร์ไซต์ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ทั่วจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย โดยเฉพาะหน้าหนาวที่นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวมากเป็นพิเศษ

แนะนำฤดูกาลท่องเที่ยว
- ทุ่งบัวตอง ตั้งอยู่บนดอยแม่อูคอ เขตบ้านแม่สุรินทร์ ตำบลยวมน้อย ดอกบัวตองสีเหลืองจะบานสะพรั่งบนพื้นที่ครอบคลุมถึง 515 ไร่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น
- ประเพณีปอยส่างลอยหรืองานบวชลูกแก้ว ประเพณีบวชสามเณรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะจัดระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน
- หมู่บ้านรักไทยหรือปางอุ๋ง ช่วงที่สวยงามที่สุด คือ ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นการเดินทางไปปางอุ๋ง จึงต้องตื่นแต่เช้าเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้เห็นภาพที่สวยงามเป็นที่สุด
- การนำเที่ยวผีแมน อำเภอปางมะผ้า ที่เหมาะสำหรับการเหมาทัวร์มากกว่า เพราะจะมีไกด์นำทางส่วนตัว ให้ความรู้และดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง เพราะภายในถ้ำมืดมาก มีจุดที่ต้องล่องแพ และป่ายปีนถ้ำไปชมความงามของปรากฏการณ์เสาหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย และโลงผีแมนที่น่าอัศจรรย์มากที่สุด

Thai
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com